FAQs Complain Problems

समाचार

योजनाको फरफारक गर्दा चाहिने कागजातहरु के के हुन ?

१. समितिको निर्णय ।

२. वडाको शिफारिस ।

३. अनुगमन समितिको प्रतिवेदन ।

४. विल भपाई ।

५. कार्य सम्पन्न भएको प्रविधिकको  प्रतिवेदन । 

जन प्रतिनिधि