FAQs Complain Problems

समाचार

२ नं. वडा

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
५०७ १०७४ १३३७ २४११ १६.३८ (वर्ग कि. मी.)

 

Population: 
२४११
Ward Contact Number: 
9849915446 / 9860268500 ईमेलः dhorpatanmunicipality2@gmail.com

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
Phone:
9849915446
वडा सदस्य
Phone:
9863237622
वडा सदस्य
Phone:
9816134153
वडा सदस्य
Phone:
9842917092
वडा सदस्य
Phone:
9867387934