FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ढोरपाटन नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली ऐन २०७९ ७९-८० 09/05/2023 - 15:32 PDF icon Ain16.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन २०७९ ७९-८० 09/05/2023 - 15:29 PDF icon Ain15.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७९ ७९-८० 09/05/2023 - 15:28 PDF icon Ain 14.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको वातावरण तथा प्नाकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 16:45 PDF icon Ain 13.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 16:38 PDF icon Ain 12.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 16:34 PDF icon Ain 11.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 16:32 PDF icon Ain 10.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 15:20 PDF icon Ain 9.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको मदिरा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 15:18 PDF icon Ain 8.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको भूमि ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 15:15 PDF icon Ain 7.pdf

Pages