FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सहकारीको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

साँना सिचाई निर्माण मर्मत सम्भार र पलाष्टिक पोखरी निर्माण सम्बन्धि सुचना ।

सामाजिक परिचालक करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने विवरण । आ।व। २०७९।०८०

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना ।

सिजनल पेन्सन क्याम्प संचालन सम्बन्धी सूचना ।

सिजनल पेन्सन क्याम्प संचालन हुने सम्बन्धी जानकारी ।

सिभिल इन्जिनियर करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !

सिभिल इन्जिनियर पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !

सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

सूचना टाँस गरिदिने सम्बन्धमा ।

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

सूचना ।

सूचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी संसोधन गरिएको सूचना !

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

स्थायी प्लाष्टिक टनेल निर्माण तथा अस्थाई प्लाष्टिक घर निर्माणको लागि टनेल र आधुनिक मौरी घार तथा गोला सहित मौरी घार वितरण सम्बन्धी सूचना ।

स्वयंसेवक माग गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Pages