FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ! पुन: विज्ञापन!

फलफूल बिरुवाको माग संकलन सम्बन्धी जरुरी सूचना !!!

बाहौँ नगर सभा बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !

मासु आत्मनिर्भरताका लागि बाख्रा प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने तथा सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

राजस्व शाखाको सूचना ।

रोजगार सहायक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !

रोजगार सहायक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !!!

रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

लिखित परिक्षामा सफल उम्मेदवारहरुको अन्तर्वाता कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

लेखापढी व्यवसायी लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

लेखापढीको प्रमाणपत्र लिन ईच्छुक व्याक्त्तिहरुको लागि सूचना ।

लेखापरीक्षक सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धि सूचना !

लेखापरीक्षकहरूको फर्म/संस्था सिफारिस गरी पठाउने बारे ।श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू , ढोरपाटन नगरपालिका, बागलुङ ।

,

लेखापरीक्षणका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना !

लेखापरीक्षणका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

लेखापरीक्षणको लागि सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।

लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना ।

Pages