FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

कवाडी माल वस्तुको निकासी करको लागि बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना ।

कवाडी माल वस्तुको निकासी करको लागि संशोधित शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ।

कविता लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना !!!

कृषि अनुदान कार्यकम सम्बन्धी सूचना ।

कृषि वन प्रणाली अनुसन्धान, चिया प्रशोधन मेशिनरी र स्थानीय जातका वाली अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धी सूचना

कोभिड १९ विरुद्धको फाईजर बुस्तर खोप अभियान संचालन सम्बन्धी जरुरी सूचना !!!

क्याटलग सपिङ्ग विधिवाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

गरिबी न्युनिकरण तथा मासु आत्मनिर्भर्ताको लागि बाख्रा पालन प्रवर्दन को प्रस्ताव आव्हानको लागि जरुरी सूचना !

गाईभैँसिमा दिखिने "लम्पी स्किन रोग" बारे सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी सूचना !!

चिकित्सक र पोषण तथा सरसाफाई सहायक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !!

जरिवाना सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह सदस्य नि्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुन अनुसार तोकिएको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने तपसिल अनुसारका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०५।३१ को निर्णयानुसार निम्नानुसारको जरिवाना भएको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बागलुङको १५ दिने लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना !

,

जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना !

ढोरपाटन नगरपालिका आवधिक विकास योजना २०७८/७९-२०८२/८३

ढोरपाटन नगरपालिका भित्रका विधालयहरुलाई पाठयपुस्तक अनुदान

ढोरपाटन नगरपालिकाको आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने भएकोले सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

Pages