FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

किसान सूचीकरण सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

कृषकहरुको लागि कृषि औजार अनुदानमा माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि अनुदान कार्यकम सम्बन्धी सूचना ।

कृषि वन प्रणाली अनुसन्धान, चिया प्रशोधन मेशिनरी र स्थानीय जातका वाली अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धी सूचना

कोभिड १९ विरुद्धको फाईजर बुस्तर खोप अभियान संचालन सम्बन्धी जरुरी सूचना !!!

क्याटलग सपिङ्ग विधिवाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

खेलकुद मैदान मर्मत सम्भार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

गरिबी न्युनिकरण तथा मासु आत्मनिर्भर्ताको लागि बाख्रा पालन प्रवर्दन को प्रस्ताव आव्हानको लागि जरुरी सूचना !

गाईभैँसिमा दिखिने "लम्पी स्किन रोग" बारे सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी सूचना !!

चिकित्सक र पोषण तथा सरसाफाई सहायक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !!

चौमासिक प्रतिवेदन आ।व। २०७९।०८०

जरिवाना सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह सदस्य नि्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुन अनुसार तोकिएको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने तपसिल अनुसारका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०५।३१ को निर्णयानुसार निम्नानुसारको जरिवाना भएको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बागलुङको १५ दिने लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना !

,

जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना !

डिभिजन वन कार्यालय बागलुङको सूचना ।

ढोरपाटन नगरपालिका आ.व. २०७९।०८० को समिक्षा प्रतिवेदन ।

ढोरपाटन नगरपालिका आवधिक विकास योजना २०७८/७९-२०८२/८३

ढोरपाटन नगरपालिका भित्रका विधालयहरुलाई पाठयपुस्तक अनुदान

ढोरपाटन नगरपालिकाको आ.ब.२०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा।

, , , ,

ढोरपाटन नगरपालिकाको आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने भएकोले सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

Pages